Ga naar de inhoud

Ander kopje

Het gebruik van grondstoffen voor materialen en producten brengt in meer of mindere mate schade toe aan het milieu. Er worden onder andere CO2 en schadelijke stoffen uitgestoten. De schade hiervan willen we zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld met hergebruik en recycling.

Op veel plekken wordt al gerecycled of hergebruikt, maar dit kan nog beter. Met elkaar werken we aan manieren om afvalstromen weer als grondstof te kunnen gebruiken. Binnen de gemeente en bij aanbestedingen zoeken we naar innovaties en slimme oplossingen. Daarnaast besteden we aandacht aan regels die voor bedrijven beperkend (kunnen) werken: dat willen we veranderen. We zien dat inwoners en bedrijven zelf ook steeds meer aandacht besteden aan duurzaamheid en nieuwe initiatieven.

Een voorbeeld: 100% gerecyclede rioolbuizen

De afgelopen jaren hebben we gezocht naar mogelijkheden om verder bij te dragen aan hergebruik en recycling. Een voorbeeld hierbij is het gebruik van rioleringsbuizen; deze mochten voorheen maximaal 50% gerecyclede PVC bevatten. In samenwerking met Pipelife en HVC hebben we voor het onderhoud van de riolering een PVC-buizen kunnen gebruiken die 100% gerecycled zijn.

Afvalinzameling en afval scheiden

Elk huishouden produceert afval. Een deel van het afval kan worden hergebruikt en een deel van het afval kan niet worden hergebruikt: dan is het belangrijk om de CO2-uitstoot bij het verwerkingsproces zoveel mogelijk te beperken. Het afval dat wel gerecycled kan worden, moet goed worden gescheiden. In onze gemeenten zamelen we de volgende afvalstromen aan huis in:

  • 1) Restafval
  • 2) PBD (plastic, blik en drinkpakken)
  • 3) Gft/e (groente, fruit en tuinafval en etensresten)
  • 4) Oud papier en karton
  • 5) Grof afval

In Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland wordt het afval ingezameld door HVC. Kijk voor de ophaaldagen van het afval in de HVC afval-app of op www.hvc.nl voor meer informatie.

Heeft u een vraag aan de gemeente dan kunt u bellen met 140228 of mailen naar afval@sed.nl.

Zie ook: