Ga naar de inhoud

Buurtwarmte Enkhuizen

Buurtwarmte Enkhuizen wil in de wijk een warmtenet van-, voor- en door bewoners aanleggen.

Dit initiatief sluit aan op de duurzaamheidsambitie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en daarom is dit project aangemerkt als pilotproject voor het Wijkuitvoeringsprogramma van de drie gemeenten, bedoeld om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen en zo als voorbeeld te dienen voor het verduurzamen van andere wijken.

Programma Aardgasvrije Wijken en steun vanuit provincie
Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken is op 10 maart 2022 een subsidie toegekend aan gemeente Enkhuizen voor het project Buurtwarmte Enkhuizen in de Gommerwijk. Het gaat om een bijdrage van ruim vier miljoen euro, bedoeld voor uitvoeringskosten. Met deze subsidie worden onder andere de installatie voor de warmte-uitwisseling en de distributie van de warmte, het warmtenet en de huisaansluitingen gerealiseerd.

Eerder werd al bekend dat provincie Noord-Holland een bedrag van € 200.000 euro toekent aan het project voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Dit plan beschrijft welke activiteiten nodig zijn om tot het warmtenet te komen. Naar verwachting is het wijkuitvoeringsplan begin 2023 klaar en het projectteam wil zo snel mogelijk daarna starten met de uitvoering.

Nieuws over Buurtwarmte Enkhuizen