Ga naar de inhoud

Transitievisie Warmte

Westfriesland is op weg om in 2040 energieneutraal te zijn. De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland onderzoeken met welke wijken een start kan worden gemaakt om aardgasvrij te worden en welke alternatieven er zijn om duurzaam te wonen en koken.

De dorpen van Stede Broec vragen een andere aanpak dan de dorpskernen in Drechterland of de binnenstad van Enkhuizen. Ook de alternatieven zullen verschillend zijn. De raden van de drie gemeenten hebben in september 2021 een gezamenlijke Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staat hoe de overstap naar een aardgasvrije gebouwde omgeving (woonhuizen, kantoorgebouwen, sporthallen e.d.) gemaakt wordt.

In de Transitievisie Warmte staat hoe we stap voor stap naar aardgasvrije gemeenten willen. Per gebied is samen met inwoners en betrokken organisaties onderzocht welke aardgasvrije alternatieven kansrijk zijn voor het verwarmen van deze woningen en gebouwen. Deze aardgasvrije alternatieven zijn beschreven en in kaartjes verwerkt in de Transitievisie Warmte. Daarmee staat nog niet vast voor welke alternatieven uiteindelijk wordt gekozen; het is een denkrichting. De Transitievisie Warmte is dus een eerste verkennende stap op weg naar aardgasvrije woningen.