Ga naar de inhoud

Hergebruik en recycling

Het gebruik van grondstoffen voor materialen en producten brengt in meer of mindere mate schade toe aan het milieu. Er worden onder andere CO2 en schadelijke stoffen uitgestoten. De schade hiervan willen we zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld met hergebruik en recycling.

Op veel plekken wordt al gerecycled of hergebruikt, maar dit kan nog beter. Met elkaar werken we aan manieren om afvalstromen weer als grondstof te kunnen gebruiken. Binnen de gemeente en bij aanbestedingen zoeken we naar innovaties en slimme oplossingen. Daarnaast besteden we aandacht aan regels die voor bedrijven beperkend (kunnen) werken: dat willen we veranderen. We zien dat inwoners en bedrijven zelf ook steeds meer aandacht besteden aan duurzaamheid en nieuwe initiatieven.