Ga naar de inhoud

In de regio

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energiestrategie (de RES) is een dynamisch document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Pact van Westfriesland

Gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland maken deel uit van het Pact van Westfriesland.

Circulair Westfriesland

Circulair Westfriesland is  gericht op bedrijven, organisaties en overheden. Dit platform organiseert inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.