Ga naar de inhoud

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energiestrategie (de RES) is een dynamisch document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Energieregio Noord-Holland Noord
De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie onder de naam Energieregio Noord-Holland Noord. Deze organisatie werkt in opdracht van de 19 deelnemende overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij de 17 gemeenten, provincie Noord-Holland en het waterschap. De programmaorganisatie zorgt voor aansturing van het proces van de RES.

Van RES 1.0 naar RES 2.0
De RES’en 1.0 zijn vastgesteld: er ligt nu een uitvoeringsprogramma, waarmee we samen kunnen werken aan het realiseren van de ambities voor 2030. Het gaat om duurzame opwekking door zonne- en windenergie op land, zon op dak, parkeerplaatsen en geluidsschermen, en om verduurzaming van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Verschillende mijlpalen liggen al vast. Deze geven houvast en duidelijkheid in de samenwerking.