Ga naar de inhoud

Over Samen en Duurzaam

Duurzame toekomst voor iedereen
De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland willen de CO2-uitstoot in 2040 terugbrengen naar nul. Deze ambitie wordt financieel ondersteund door de rijksoverheid. De colleges van de drie gemeenten hebben er voor gekozen om deze financiële middelen te bundelen in één programma, om zo voldoende slagkracht te organiseren. We werken aan verschillende initiatieven en projecten om zo te komen tot een duurzame toekomst voor iedereen die hier woont, werkt of een bezoek brengt aan onze prachtige regio.

Samen met inwoners en ondernemers
De aandacht gaat vooral uit naar energiebesparing, duurzaam opwekken van energie en warmte, klimaatadaptatie en circulariteit. We werken onder andere samen met landelijke organisaties, provincie Noord-Holland, de zeven Westfriese gemeenten en natuurlijk onze inwoners en ondernemers. Op deze website vind je een overzicht van onze werkzaamheden, nieuws en activiteiten.

Hieronder: de portefeuillehouders duurzaamheid van Stede Broec en Enkhuizen. Wethouder Sjon Wagenaar is onlangs aangesteld in Drechterland. 

 

 

“Verduurzaming is een ontzettend belangrijk thema: we willen allemaal dat onze kinderen en kleinkinderen in een net zo fijn land kunnen leven als wij nu doen. Daarom benader ik de term duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Natuurlijk moeten we de uitstoot van broeikasgassen verlagen, maar het creëren van een duurzame balans met de natuur en voldoende groen is net zo belangrijk. We leven in een tijd met torenhoge energielasten, waar met name minima mee te maken krijgen. Tegelijkertijd biedt dit moment een unieke kans om écht te veranderen, met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld als trekkers van de vergroening. Het prachtige aan dit thema is wat mij betreft dat er zoveel mensen op allerlei creatieve manieren bezig zijn om verder te komen. Die positieve energie wil ik bij inwoners en ondernemers graag verder aanwakkeren.”

 

“Duurzaamheid doe je niet alleen: dat is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. We moeten samen optrekken én aan de slag met kansen. Een voorbeeld: in de oude binnenstad is het op dit moment niet makkelijk om zonnepanelen te plaatsen, maar we kunnen monumentale panden wél zo goed mogelijk isoleren – elke plek biedt zo z’n eigen mogelijkheden, als we maar met elkaar willen verkennen waar ruimte zit. En niet te vergeten: onze inwoners en ondernemers hebben vaak heel goede ideeën! Ik roep dan ook iedereen op om steeds met elkaar van gedachten te wisselen en ideeën te delen, ook met ons als gemeente. Samen komen we verder.”

 

“In mijn tienerjaren maakte ik me al zorgen om het milieu. In mijn tienerjaren maakte ik mij al zorgen om het milieu. Ook toen was al duidelijk dat het niet goed ging met de natuur en dat flora en fauna werden bedreigd. Later kwam daar de klimaatproblematiek bij. Deze thema’s zijn ontzettend belangrijk voor de toekomst van mens en dier en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Voor Drechterland en de regio betekent dit dat we hier met veel mensen, bedrijven en organisaties aan moeten werken. In mijn ogen slaan we met meer duurzame opwek van energie de grootste slag. Door de jaren heen is het klimaat bij steeds meer mensen op het netvlies gekomen. Allerlei signalen maken dan ook duidelijk dat er echt iets aan de hand is. Toch is het voor ons als mensen heel moeilijk om ons gedrag aan te passen. Daarom is het belangrijk dat we blijven informeren en motiveren, op allerlei manieren. Als gemeente zetten we ons in om inwoners en bedrijven duurzame stappen te laten zetten, waar mogelijk en nodig met geld als stimulans. De ambitie om in 2040 als Drechterland en als regio energieneutraal te zijn is een enorme uitdaging, die we wat mij betreft zonder twijfel aangaan.”

Digitale nieuwsbrief gemeenteraad

Een aantal keer per jaar ontvangen de gemeenteraadsleden vanuit team Duurzaamheid een digitale nieuwsbrief. Nieuwsgierig? Bekijk de nieuwsbrieven hieronder.