Ga naar de inhoud
Namens Spirit ondertekent het Dagelijks Bestuur: voorzitter: W.T. de Boer-Goorsenberg, secretaris: G.W. Slagter, penningmeester: S.A. Visser. Namens de gemeente tekent wethouder Sjon Wagenaar. Foto gemaakt door Studio Wolkers.

Voetbalvereniging S.C. Spirit ‘30 en gemeente Drechterland (Het Streekbad) tekenen intentieverklaring voor verduurzaming

Op donderdag 16 mei tekenden voetbalvereniging S.C. Spirit ’30 en de gemeente Drechterland een intentieverklaring om samen te verduurzamen. Eerder spraken beide partijen al de wens uit om Het Streekbad en de voetbalclub duurzamer te maken. Eind februari besloot de gemeenteraad dit plan verder uit te werken.

De intentieverklaring legt vast hoe de partijen de gezamenlijke duurzame installaties willen beheren en onderhouden. Omdat de installatie nog deels ontworpen moet worden, zijn er nog geen definitieve afspraken gemaakt. Voor de ondertekening waren de bestuursleden van de voetbalvereniging aanwezig. Voorzitter W.T. de Boer-Goorsenberg zei: “Formeel waren twee handtekeningen genoeg, maar we wilden als voltallig bestuur laten zien dat we hier volledig achter staan.”

Wethouder Sjon Wagenaar is enthousiast over het project: “We hebben een mooi, ambitieus plan. Binnenkort zullen zowel het zwembad als de voetbalvereniging grotendeels op zelfopgewekte energie draaien. Dit draagt bij aan een groene toekomst voor onze gemeente. De investering is groot, maar zeker de moeite waard.”

De aanbesteding om beide locaties aardgasvrij te maken is gestart en de werkzaamheden beginnen direct na het zwemseizoen. In de zomer wordt alles verder uitgewerkt en voorbereid.