Ga naar de inhoud

Terinzagelegging 380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord

TenneT TSO B.V. (TenneT) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) starten een ruimtelijke procedure voor de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding naar Middenmeer met de daarbij benodigde hoogspanningsstations.

Een nieuwe 380kV-verbinding met bijbehorende nieuwe hoogspanningsstations is noodzakelijk omdat de huidige transportcapaciteit onvoldoende is.

Wat houdt het project in?
Het gaat om de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding naar het hoogspanningsstation Middenmeer150, en ten minste één 380 kV hoogspanningsstation en een 380/150 kV hoogspanningsstation. De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt in principe bovengronds aangelegd. Deze nieuwe verbinding wordt aan de zuidzijde aangesloten op een nader te bepalen locatie langs het bestaande 380 kV netwerk (dat loopt tussen Beverwijk, via Oostzaan naar Diemen) met een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation.

Terinzagelegging tot en met 13 juli
Het Voornemen en Voorstel voor Participatie voor dit project ligt ter inzage tot en met donderdag 13 juli 2023 op de webpagina over de 380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord