Ga naar de inhoud

Energiebespaarlening met 0% rente mogelijk voor huishoudens met verzamelinkomen tot €45.014 per jaar

Energiebespaarlening met 0% rente mogelijk voor huishoudens met verzamelinkomen tot €45.014 per jaar

Huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014 per jaar betalen vanaf 1 november geen rente op een lening bij het Nationaal Warmtefonds. Dit is een van de maatregelen om bewoners te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen voor de verduurzaming van hun koopwoning.

Laagdrempelig

Huishoudens die in aanmerking komen betalen gedurende de gehele looptijd van hun lening geen rente ongeacht de ontwikkeling op de kapitaalmarkt. Het Rijk heeft de intentie de regeling voor twee jaar in stand te houden, daarna wordt geëvalueerd of de maatregel langer nodig is. Het Warmtefonds komt binnenkort met meer maatregelen om verantwoord lenen voor verduurzaming laagdrempeliger te maken voor eigenaar-bewoners met weinig leenruimte.

Meer informatie
Lees meer informatie over de energiebespaarlening. 

(Bron: www.duurzaambouwloket.nl.)