Ga naar de inhoud

Duurzaam Ondernemersloket: met één telefoontje is de eerste stap gezet

Als bedrijfskundig adviseur bouwde Frits Meester zijn werk in eerste instantie rondom vier pijlers: management, organisatie, financiën en commercie. Al snel kwam hij tot de conclusie dat in dit rijtje nog één belangrijke pijler ontbrak, namelijk duurzaamheid. Met deze vijfde pijler ligt alles weer helemaal in lijn met zijn ándere werkzaamheden, want in West-Friesland is Frits inmiddels ook bekend als directeur van het Duurzaam Ondernemersloket.

Frits: “Het Duurzaam Ondernemersloket West-Friesland is aanjager van verduurzaming van bedrijventerreinen. “Dat betekent dat we bedrijven ondersteunen met advies en ondersteuning bij collectieve acties en we zorgen er bijvoorbeeld voor dat we bedrijven informeren over implementeerbare innovaties en nieuwe mogelijkheden.”

Slimme Energiesprong: advies op maat
Eén van de huidige acties is het aanbod van de Slimme Energiesprong. Frits: “Met de energiescan breng je als bedrijf je energieverbruik van zowel gebouwen als machines als de mensen die er werken in kaart. Op basis daarvan ontvang je dan een onafhankelijk advies over maatregelen. Dit advies is gericht op die maatregelen die het meest effectief zijn. Daarnaast geven we inzicht in subsidies en financieringsmogelijkheden. Met  de begeleiding bij invoeringsmaatregelen kost de Energiesprong € 2500. Zonder € 1.300 Hiervan wordt een groot deel gesubsidieerd door gemeenten en Provincie Noord-Holland. Bedrijven betalen zelf een vergoeding van € 300 euro voor een traject dat bij uitvoering wel twee jaar kan duren.”

Hoewel de Slimme Energiesprong al een poosje wordt aangeboden loopt het nog geen storm met het aantal aanmeldingen. Frits: “De vraag is een beetje waar dit nu precies aan ligt. Sowieso komt er de laatste tijd veel op ondernemers af. Sommigen zijn nog druk met de nasleep van de coronaperiode, anderen hebben hun handen vol aan het vinden van personeel. Daarnaast moet er ook geld beschikbaar zijn om de geadviseerde maatregelen vanuit de Energiesprong uit te voeren. Dat neemt niet weg dat duurzaamheid een belangrijk thema is waar steeds meer bedrijven echt wel mee aan de slag willen. Als Duurzaam Ondernemersloket  beleggen we  de OTW-subsidie bij ondernemersverenigingen. Op die manier heb je als vereniging een stevig aanbod voor je leden en dat maakt het ook weer aantrekkelijk om lid te worden als bedrijf. Nog lang niet alle bedrijven zijn bij een ondernemersvereniging aangesloten. Ik zeg: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Zo’n vereniging heeft meerwaarde.”

De eerste stap zetten is áltijd een goed begin
Als de moeilijkheden even worden geparkeerd benoemt Frits graag wat wél kan. “Je kunt sowieso bij ons loket terecht met al je vragen op het gebied van duurzaam ondernemen We denken mee, we kunnen mensen en bedrijven aan elkaar koppelen en we adviseren graag. Ons netwerk en platform worden elke dag groter net als de kennis en ervaring die we kunnen delen. Dat is áltijd een goed begin. Daarnaast is in elk geval in Drechterland wel OTW-subsidie beschikbaar. Daarmee kunnen we ondernemers echt actief ontzorgen. Bovendien is er ook nog de Green Deal Banken; een samenwerking tussen de Westfriese Bedrijvengroep, het Duurzaam Ondernemersloket en Rabobank, ING en ABN AMRO. In deze overeenkomst hebben deze banken zich gecommitteerd aan het ondersteunen bij het verduurzamen van onze Westfriese bedrijven. Algemeen gesproken vraagt duurzaamheid en energiebesparing éérst om een investering en daar kun je als bedrijf wel wat ondersteuning bij gebruiken.”

Al met al is er dus behoorlijk wat beweging op bedrijventerreinen én weten steeds meer ondernemers de weg naar het Duurzaam Ondernemersloket te vinden. Frits: “Het gaat er niet om dat je meteen weet wát je als bedrijf moet doen, maar vooral dát je gaat beginnen. En een eerste stap zetten, dat kan gewoon vandaag nog. Laat bijvoorbeeld je contactgegevens achter via info@duurzaamondernemersloket.nl dan bellen wij je terug!”