Ga naar de inhoud
Bewoners Gommerwijk-West in gesprek over het aanbod van Buurtwarmte Enkhuizen

Buurtwarmte Enkhuizen kijkt terug op zeer geslaagde bijeenkomst

Op woensdag 24 april werden maar liefst honderd buurtgenoten van Gommer-Wijk West verwelkomd op locatie van RSG Enkhuizen, waar Buurtwarmte Enkhuizen een informatieavond organiseerde. Deze avond stond grotendeels in het teken van het concept-aanbod voor mensen die interesse hebben in het toekomstige warmtenet: wat kost het straks om mee te doen met het nieuwe warmtenet? Welke voorwaarden worden er gesteld? Waar kun je als deelnemer op rekenen?

Bestuurslid Marcel Kelfkens vertelt: “We kijken terug op een zeer geslaagde avond. Als coöperatie werken we met- en voor bewoners in onze wijk, dus het was mooi om te zien dat iedereen zo positief en betrokken was. Er werden bijvoorbeeld veel goede vragen gesteld; ook kritische vragen. Bovendien waren er naast de bestaande leden een heel aantal mensen die nog geen lid zijn. Zij hebben veel nieuwe informatie gekregen en er is meteen van gedachten gewisseld met mensen die al langer lid zijn van onze coöperatie, dat heeft een versterkend effect.” Van alle vragen die aan bod kwamen wordt een antwoordoverzicht gemaakt, dat naar belangstellenden wordt gestuurd en op de website wordt geplaatst.

Namens de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland verzorgde wethouder Thijs Visser een inleidende bijdrage. Thijs: “Eén van de grotere plannen in onze gemeenten gaat over aardgasvrije wijken. En deze mooie stap kan híer beginnen, met deze bijzondere en mooie samenwerking tussen coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen, Karel Bolbloemen BV en onze drie gemeenten. Deze samenwerking ontstond eind 2021 met een eerste gesprek tussen Ad Verhage van Buurtwarmte Enkhuizen en Bert Karel. Achter de schermen is maar liefst drie jaar lang hard gewerkt aan ideeën, plannen en berekeningen. En nu staan we aan de vooravond van het eerste collectieve warmtenet in Enkhuizen: een gewéldige prestatie. Als het allemaal lukt, dan wordt Gommerwijk-West de eerste aardgasvrije wijk en daarmee hét voorbeeld richting aardgasvrij wonen in 2050, want dat is ons streven. De weg hier naartoe is allesbehalve makkelijk en vraagt om aanpassingen in ons denken en ons doen en dus ook in ons dagelijks leven. We zijn dan ook ontzettend trots dat deze wijk vooroploopt, gesteund door subsidie vanuit het Rijk, de provincie en de gemeenten.”

Meer weten over het concept-aanbod of het warmtenetproject? Kijk dan op www.buurtwarmteenkhuizen.nl of mail naar info@buurtwarmteenkhuizen.nl.