Ga naar de inhoud

Bedrijven trekken samen op in energievraagstuk

Op uitnodiging van Enza Zaden werd in maart een eerste bijeenkomst georganiseerd met verschillende bedrijven en collega’s van programma Duurzaamheid van de gemeente Enkhuizen. Op deze avond zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over hoe in de toekomst om te gaan met warmte- en netcongestievraagstukken en op welke manieren krachten gebundeld kunnen worden. Gastvrouw José (global facilities manager bij Enza Zaden) kijkt terug op een waardevolle bijeenkomst, waar inmiddels alweer een vervolg op is geweest.

José: “Energie speelt een enorme rol in onze organisatie. Met 47 vestigingen in 25 landen speelt energie een enorme rol in onze organisatie. Denk aan onze gebouwen, onze kassen en natuurlijk de bedrijfsvoering op zich, van transport en logistiek van onze producten tot woon-werkverkeer van onze medewerkers. Kort gezegd: we hebben veel energie nodig. Tegelijkertijd werken we al langer aan een grote verduurzamingsslag.”

“Met de ambitie om onze vestiging in Enkhuizen uit te breiden is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanzelfsprekend betekent een uitbreiding dat onze energieconsumptie omhooggaat en toen bleek al snel dat daar tot 2030 geen ruimte voor is op het huidige elektriciteitsnetwerk. Dit is op zichzelf al een probleem, maar vooral ook omdat we hiermee onze eigen duurzaamheidsambities niet kunnen halen. Zo willen we zoveel mogelijk werken met renewable energy. Momenteel gebruiken we WKK’s Warmte-kracht-koppelingen). Voor nu is dat even het beste van het slechtste, om het zo maar te zeggen. Voor onze warmtebehoefte zou geothermie uitkomst kunnen bieden. Zo denken we aan een gezamenlijke geothermieput voor een toekomstige woonwijk en bijvoorbeeld Syngenta, Incotec en Enza Zaden. Maar wellicht zijn er meer gegadigden. We spraken hier al eens over met de gemeente, maar nu is het tijd om elkaar echt op te zoeken en meer samen op te trekken. Omdat we ons kunnen voorstellen dat meer bedrijven kampen met  allerlei energievraagstukken, willen we graag kennis en ervaring delen en met elkaar van gedachten wisselen over problemen en oplossingen. Daarop hebben we samen met de gemeente deze eerste bijeenkomst georganiseerd.”

Maar liefst twaalf bedrijven maakten gebruik van de uitnodiging; een mooie opkomst. José: “Dat laat al zien dat het thema behoorlijk leeft. De rol van de gemeente in dit proces is die van neutrale coördinator. Het draait namelijk niet om Enza Zaden, maar om een energievraagstuk. Om een goede eerste voorzet te geven hebben we verteld waar ons bedrijf zoal tegenaan loopt, bijvoorbeeld dat we een nieuwe WKK hebben aangeschaft. Dat is niet wat we willen, maar wat nodig is om nu door te kunnen gaan. Verder merken we dat bedrijven er voor open staan om hun warmteoverschot te delen, alleen is dit door allerlei wet- en regelgeving niet zo eenvoudig. En natuurlijk: als er geen netwerk is, dan valt er sowieso niets te delen dus ook daar lopen we tegenaan. Bovendien is er een disbalans tussen het verbruik waar Liander vanuit gaat volgens contracten en het daadwerkelijke verbruik. Daar valt nog winst te behalen. Zo zijn er allerlei zaken waarmee we elkaar als bedrijven, organisaties en overheden kunnen helpen, áls we tenminste samen optrekken. Dat startsein is nu gegeven.”

Na deze eerste avond blijft het niet bij praten alleen. “We hebben allemaal huiswerk te doen. Zo is het waardevol om energiegegevens met elkaar te delen, zodat we kunnen onderzoeken of er onderling energie of warmte uitgewisseld kan worden. Deze actie ligt nu bij de gemeente. Daarna willen we graag in gesprek met Liander om te ontdekken wat eventuele mogelijkheden zijn. Verder willen we meer te weten komen over geothermie, waarin we hoe dan ook samen moeten optrekken, ook met ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten. De gemeente kijkt hoe ze een en ander een stap verder kunnen brengen. Tot slot zijn we benieuwd naar ideeën en oplossingen op plekken elders in de regio of verderop in het land, dus we gaan op zoek naar inspiratie en bijvoorbeeld een spreker voor een volgende bijeenkomst. Al met al was het een zeer constructieve avond en we kijken uit naar het vervolg!”

Meer weten? Stuur een bericht via contact@samenenduurzaam.nl.