Woon je aan water? Zorg er goed voor!

Water is zo Hollands als het maar zijn kan. Met veel plezier zwemmen, varen, schaatsen, kanoën en suppen wij Nederlanders in en op het water. Ook wonen we graag aan water. Sloten en vaarten hebben meer functies: ze vangen het teveel aan regenwater op en voeren het af. In droge tijden voeren ze juist extra water aan. Daarnaast leven er veel planten en dieren in en om het water. Daarom zijn er regels voor activiteiten langs het water, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een steiger of dam en voor het onderhoud aan sloten en vaarten. In deze folder Wonen aan water (pdf) lees je daar meer over en staan tips om duurzaam met water om te gaan.

Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier

In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan veilig, schoon, gezond en voldoende oppervlaktewater. Zo’n 90% van Noord-Holland ligt onder zeeniveau. HHNK beschermt het land tegen overstromingen door dijken, duinen, dammen en kades te onderhouden en te versterken. Ook zorgt het HHNK voor het juiste waterpeil in de sloten en meren. Bij 15 rioolwaterzuiveringen maken zij het rioolwater schoon, zodat het weer schoon de sloot in kan. De stoffen uit het vieze water gebruiken worden weer als nieuwe grondstof gebruikt. Afvalwater is goud waard omdat hier ook energie en grondstoffen uit gehaald kunnen worden. In deze filmpjes zie je wat we doen:
Versterking van dijken (veilig): https://bit.ly/2KLLdI2
Kijkje in gemaal De Helsdeur (schoon): https://bit.ly/2Nlnsbw
Zuivering van rioolwater (gezond): https://bit.ly/2HhzQVV

Zuiderdijk nabij Schellinkhout

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie voor duurzame initiatieven
Bekijk hier op voor welke subsidies u in aanmerking kunt komen. Samen zijn we duurzaam. Thuis en op de zaak.

Laatste nieuws

Inwoner – Ruimte voor de aankondiging van een event of andere belangrijke mededeling.