Transitievisie Warmte

Nadat de SED raden in het voorjaar de uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte (TVW) hebben bepaald wordt er volop gewerkt aan het opstellen van dit visie document. Gezamenlijk met de stakeholders zoals woningcorporaties, hoogheemraadschap en Liander zijn de verzamelde gegevens besproken. De uitgangspunten zijn in de analyse meegewogen om tot een advies te komen voor de meest kansrijke wijken. Hiermee is een eerste conceptversie ontstaan om te kunnen delen en bespreken met de inwoners en overige betrokkenen. Hiervoor zijn inmiddels digitale bewonersbijeenkomsten gehouden.

De bewonersbijeenkomsten zijn gehouden op 25 en 26 mei en 16 juni (resp. voor Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen). Inwoners werden geïnformeerd over de Transitievisie Warmte. Onderdeel van de bijeenkomst was om bij de inwoners op te halen wat zij vinden van de Transitievisie en of er nog informatie is die gebruikt kan worden om de visie te verbeteren of aan te vullen. De opkomst van de bijeenkomsten was lager dan gehoopt (15 tot 20 deelnemers). Het blijkt lastig om voor de wat abstracte plannen zoals dit visie document voldoende aandacht te krijgen vanuit de inwoners. De verwachting is wel dat wanneer de plannen concreter worden de betrokkenheid groter zal worden.

Als vervolg op deze bijeenkomsten wordt de visie aangepast met de opgehaalde kennis en wordt de nieuwe versie nog een keer voorgelegd aan een SED brede klankbordgroep. Hierna volgt een laatste bijstelling en wordt de visie opgemaakt om aan de raden aangeboden te worden. De planning is om de visie in september aan de raad aan te bieden.

5 responses to “Transitievisie Warmte

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie of lening voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies en leningen. Lees of jouw gemeente subsidie of een lening beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.

Laatste nieuws

Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen

“Een duurzame en slimme woning. Wees voorbereid op de toekomst.”

Klik hier voor meer informatie