• Onderwerp

  • Categorie

Krapte op elektriciteitsnet in delen Enkhuizen

Krapte op elektriciteitsnet in delen Enkhuizen

Liander (de netbeheerder in Enkhuizen) heeft recent laten weten dat er knelpunten zijn met het elektriciteitsnet in delen van Enkhuizen. In het hele verzorgingsgebied van Liander is de vraag naar netcapaciteit van partijen, die grootschalig elektriciteit opwekken, in korte tijd veel sneller toegenomen dan voorzien. Ook zijn er gebieden waar de afname van elektriciteit fors is gegroeid. Door deze ontwikkelingen ontstaan knelpunten in het elektriciteitsnet.

Subsidie of lening voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies en leningen. Lees of jouw gemeente subsidie of een lening beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.