Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen

U kunt geld lenen van de gemeente voor het verduurzamen of toekomstbestendig maken van uw woning of appartement. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De lening kan worden aangevraagd om onder andere uw woning energiezuiniger of aardgasvrij te maken, te renoveren of onderhouden, geschikt maken om er langer te kunnen blijven wonen (levensloopbestendig maken)

Afhankelijk van de lening kunt u minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- (inclusief btw) lenen. De looptijd van de lening is 10 tot 20 jaar en heeft een rente tussen 0,5% en 1,5%.

Klik hier voor meer informatie

_________________________________________________

Woonhuissubsidie Rijksmonumenten

Vanaf 1 maart t/m 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande jaar. De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten.

Alleen voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden
In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Het betreft geen gemeentelijke subsidie: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2020. Kosten die gemaakt worden in 2021 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar. Meer informatie en voorwaarden leest u op:
www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie of lening voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies en leningen. Lees of jouw gemeente subsidie of een lening beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.

Laatste nieuws

Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen

“Een duurzame en slimme woning. Wees voorbereid op de toekomst.”

Klik hier voor meer informatie