Vanaf 1 maart t/m 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande jaar. De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten.

Alleen voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden
In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Het betreft geen gemeentelijke subsidie: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. Kosten die gemaakt worden in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar. Meer informatie en voorwaarden leest u op:
www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies. Lees of jouw gemeente subsidie beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.

Laatste nieuws

Binnenkort leest u hier meer informatie over de Toekomst Bestendig Wonen lening in Enkhuizen.

 Toekomst bestendig wonen