Met elkaar kunnen we in het dagelijks leven op een eenvoudige manier een stukje duurzamer te leven door grondstoffen te hergebruiken. Dit kunnen we thuis doen door verschillende afvalstromen goed te scheiden, zoals plastic, gft, papier, textiel en glas. Op het werk kan het scheiden van afvalstromen zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. Daarnaast kunnen bedrijven kijken hoe ze steeds meer bedrijfsprocessen circulair kunnen maken. Wat kan er bijvoorbeeld met reststromen worden gedaan? Kan er een samenwerking met een ander bedrijf plaatsvinden, waarbij je complementair bent?

Bent u inwoner? Kijk dan voor tips op de pagina over afval scheiden.

Bent u ondernemer? Kijk dan voor meer informatie op de pagina over circulair ondernemen.

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie of lening voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies en leningen. Lees of jouw gemeente subsidie of een lening beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.

Laatste nieuws

Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen

“Een duurzame en slimme woning. Wees voorbereid op de toekomst.”

Klik hier voor meer informatie