Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetgevingen, zoals: Archiefwet, de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens (WBP), de Telecommunicatiewet en de Wet Algemene Bepaling Burgerservicenummer (WABB).

Als u gebruik maakt van onze diensten en producten hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via een formulier op deze website. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres

Waarom is dat nodig?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het toezenden van (gevraagde) informatie of voor het telefonische benaderen om verduidelijking te krijgen over uw vragen. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de archiefwet.

Delen met anderen

Wij zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons sluiten wij een overeenkomst. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven namelijk verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland via het algemene nummer 0228 534 100 of via FG@sed-wf.nl. Hiervoor is legitimatie altijd noodzakelijk om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neemt u dan contact op met ons via het algemene nummer 0228 534 100 of via FG@sed-wf.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via het algemene nummer 0228 534 100 of via FG@sed-wf.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie of lening voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies en leningen. Lees of jouw gemeente subsidie of een lening beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.

Laatste nieuws

Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen

“Een duurzame en slimme woning. Wees voorbereid op de toekomst.”

Klik hier voor meer informatie