Krapte op elektriciteitsnet in delen Enkhuizen

Liander (de netbeheerder in Enkhuizen) heeft recent laten weten dat er knelpunten zijn met het elektriciteitsnet in delen van Enkhuizen. In het hele verzorgingsgebied van Liander is de vraag naar netcapaciteit van partijen, die grootschalig elektriciteit opwekken, in korte tijd veel sneller toegenomen dan voorzien. Ook zijn er gebieden waar de afname van elektriciteit fors is gegroeid. Door deze ontwikkelingen ontstaan knelpunten in het elektriciteitsnet. Dit betekent dat zakelijke grootverbruikers soms langer moeten wachten op het verkrijgen van extra netcapaciteit. Dit is mogelijk voor zowel het afnemen als voor het opwekken van elektriciteit.

Energieplannen tijdig kenbaar maken
Door de knelpunten in het elektriciteitsnet is het belangrijk om plannen voor bijvoorbeeld zonnedaken of andere, duurzame vormen voor het opwekken van energie tijdig kenbaar te maken aan Liander. Zodoende krijgt Liander een beeld welke wensen er in Enkhuizen zijn en hoe zij hier op in kunnen spelen met hun werkzaamheden. Dit geldt alleen voor (zakelijke) grootverbruikers, niet voor inwoners die zonnepanelen op het dak willen plaatsen.

Vergroten kabelcapaciteit
In 2018 is Liander al gestart met werkzaamheden om het knelpunt op te lossen. Omdat er veel kabelwerk bij komt kijken, nemen de werkzaamheden langere tijd in beslag. Liander verwacht dat de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in 2024 zijn afgerond. Dit komt mede door langere vergunningstrajecten en een tekort aan technici. Tot die tijd wordt wel gekeken naar tussentijdse oplossingen.

Meer informatie
Op de website van Liander is meer informatie te vinden over de gebieden met een transport beperking. Hier vindt u kaarten en informatie over hoe te handelen wanneer uw aansluiting zich in een gebied met beperking ligt.
Link: www.liander.nl/transportcapaciteit/noord-holland?ref=21174

In het onderzoeksrapport dat op deze pagina is gepubliceerd, staan op pagina 4 en 5 de Enkhuizer postcodes die hinder (kunnen) ondervinden van de knelpunten op het elektriciteitsnet.

Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.liander.nl/grootzakelijk/aansluitingen/capaciteit-stroomnet.

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie voor duurzame initiatieven
Bekijk hier op voor welke subsidies u in aanmerking kunt komen. Samen zijn we duurzaam. Thuis en op de zaak.

Laatste nieuws

Ondernemer – Ruimte voor de aankondiging van een event of andere belangrijke mededeling.