Klimaatadaptatie

Het klimaat is aan het veranderen. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zijn hitte, droogte, meer neerslag en een hogere zeespiegel.

Om Nederland voor te bereiden wordt er gekeken hoe de leefomgeving op het veranderende klimaat kan worden aangepast. Die aanpassing noemen we klimaatadaptatie. Het Rijk, de provincie, de gemeente(n) en het waterschap hebben de gezamenlijke ambitie dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

In Noord-Holland pakken de zeven Westfriese gemeenten deze taak gezamenlijk op. Onder het collectief ‘Westfriesland Klimaatbestendig’ voerden zij in 2020 de zogeheten klimaatstresstest uit. Deze test laat ook de mogelijke gevolgen van klimaatverandering zien in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Bekijk de resultaten voor iedere individuele gemeente:

Zuiderdijk Meeuwenkolonie Drechterland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies. Lees of jouw gemeente subsidie beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.

Laatste nieuws

Binnenkort leest u hier meer informatie over de Toekomstbestendig Wonen lening in Enkhuizen.

 Toekomst bestendig wonen