Inwoners worden aangemoedigd tot het nemen van maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptie

Met het verspreiden van duizenden bloemzaadbommetjes in 28 gemeentes in Noord-Holland is vandaag de WatZr-campagne van start met verspreiding van duizenden bloemzaadjes in regio Noord-Holland

WatZr-campagne gelanceerd. De campagne is een initiatief van Samen blauwgroen: een samenwerking van 28 gemeenten in Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en de provincie Noord-Holland. Het doel is inwoners aan te zetten tot watZrs: kleine, simpele acties in en om het huis die opgeteld het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress verminderen en bijdragen aan een duurzame waterketen. Met deze campagne hoopt Samen blauwgroen dat inwoners zich bewuster worden van de noodzaak én daadwerkelijk maatregelen gaan nemen.

 

Kleine acties tegen klimaatverandering

 

“We hebben het de laatste jaren al gemerkt, en het zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar erger worden: lange periodes van hitte en droogte en soms juist weer extreme wateroverlast vanwege hele intense buien. De klimaatverandering begint ook in Drechterland zichtbaar te worden. We moeten met elkaar proberen de gevolgen daarvan zo veel als mogelijk te verzachten. Een voorbeeld: we moeten regenwater zo lang mogelijk vasthouden in de omgeving waar het valt. Dus liever geen helemaal uit trottoirtegels bestaande tuinen! Als iedereen zo’n versteende tuin heeft, moeten we overal grotere rioolbuizen aan gaan leggen, om te voorkomen dat de straten onderlopen wanneer het hard gaat regenen. Dus iedere tegel in de tuin minder is een goed idee! Wij als gemeente Drechterland moeten de komende jaren hard aan de bak, maar ook de inwoners kunnen iets doen. Wij willen hen ondersteunen met deze campagne door het delen van kennis, het geven van tips en door te inspireren. We willen zoveel mogelijk watZrs in de gemeente, want een kleine actie, een watZr,  helpt écht om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan,” vertelt Jeroen Broeders.

 

“Wat fantastisch dat we met deze campagne inwoners kunnen helpen zelf iets te doen om hun eigen straat en leefomgeving mooier en aantrekkelijker te maken. Tegel eruit, plant erin: ik zie het al helemaal voor me in Enkhuizen,” vervolgt wethouder Esther Heuting-Wenderich.

 

“We krijgen steeds meer te maken met extreem weer: hitte, langdurige droogte en wateroverlast. De gevolgen merken we allemaal: een droog gazon, overlopend riool of bomen die omwaaien door noodweer. Wij als gemeente nemen al veel maatregelen, maar ook de inwoners kunnen iets doen. Wij willen hen hierbij ondersteunen met deze campagne door het delen van kennis, het geven van tips en door te inspireren. We willen zoveel mogelijk watZrs in de gemeente, want een kleine actie, een watZr, draagt écht bij aan het tegengaan van deze gevolgen”, vertelt Bart Nootebos.

 

Een watZr

Een watZr kan van alles zijn: bijvoorbeeld één tegel vervangen door een plantje, of de emmers buiten zetten omdat het vanmiddag hard gaat regenen en volgende week droog is, of het gebruik van een gieter in plaats van een tuinslang op warme dagen.

 

De campagne bestaat uit een website: www.watzr.nl met informatie, inspiratie en tips. Ook is er een toolkit met daarin campagnemateriaal om aan de slag te gaan als watZr.

Over Samen blauwgroen

De campagne is een initiatief van Samen blauwgroen: een samenwerking van 28 gemeenten in Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en de provincie Noord-Holland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie of lening voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies en leningen. Lees of jouw gemeente subsidie of een lening beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.

Laatste nieuws

Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen

“Een duurzame en slimme woning. Wees voorbereid op de toekomst.”

Klik hier voor meer informatie