U heeft het initiatief om een zonneweide te gaan ontwikkelen en nu u vraagt zich af of dat kan in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland? Hieronder geven wij antwoord op de huidige stand van zaken in de SED gemeenten.
Beleid zonneweiden

Momenteel wordt in de SED gemeenten nagedacht hoe we omgaan met nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Wilt u hiervan op de hoogte worden gehouden of wilt u zich als potentiële partij kenbaar maken bij de gemeenten? Vult u dan het onderstaande formulier in.
Is er een ontwikkelaar in beeld?
Is er een energiecoöperatie in beeld?
Achtergrond

In heel Nederland wordt gewerkt aan maatregelen om de C02 uitstoot sterk terug te dringen. De afspraken hierover zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. Ook de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland leveren hierin hun bijdrage. Daarnaast hebben de SED gemeenten de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn in Westfriesland. Om dat te bereiken is grootschalige opwek van duurzame elektriciteit nodig. Deze ambitie is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES staan zoekgebieden opgenomen waar de kansen en mogelijkheden voor onder andere zonne-energie nader worden onderzocht. Op dit moment heeft de gemeente nog geen beleid op basis waarvan een zonneweide ontwikkeld kan worden. Dit betekent dat we momenteel geen medewerking kunnen verlenen aan verzoek om een zonneweide te realiseren.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie voor duurzame initiatieven
Bekijk hier op voor welke subsidies u in aanmerking kunt komen. Samen zijn we duurzaam. Thuis en op de zaak.

Laatste nieuws

Ondernemer – Ruimte voor de aankondiging van een event of andere belangrijke mededeling.