De zeven Westfriese gemeenten hebben samen de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden. We vragen zoveel mogelijk inwoners om hier over mee te denken, onder andere met een online enquête die tot 15 mei kan worden ingevuld. Uw inbreng is waardevol: op basis van de uitkomsten van deze enquête wordt de Regionale Energiestrategie verder aangescherpt. Hieronder vindt u meer informatie of ga direct naar de enquête.

Energieneutraal en de Regionale Energiestrategie
Energieneutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken uit duurzame energiebronnen komt. Om dit te kunnen bereiken zijn er ontzettend veel grote en kleine maatregelen nodig op het gebied van energiebesparing, alternatieve warmte en duurzame energieopwekking. Gemeenten, bedrijven en inwoners gaan hiervoor samen aan de slag.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een van onze activiteiten en komt voort uit het landelijke Klimaatakkoord. Nederland is verdeeld in dertig energieregio’s en elke regio werkt aan een eigen plan en uitvoering om meer duurzame, hernieuwbare energie op te wekken. Westfriesland maakt onderdeel uit van energieregio Noord-Holland Noord. In Westfriesland zetten we grootschalig in op zonne-energie en in sommige gemeentes ook op windenergie: niet alle gemeenten willen meer windmolens dan dat zij nu op hun grondgebied hebben staan. Dat geldt voor Medemblik, Stede Broec, Hoorn en Opmeer. In Enkhuizen, Drechterland en Koggeland is de combinatie zon en wind wel mogelijk. Vandaar dat beide duurzame energiebronnen aan bod komen deze enquête.

Meer weten? Kijk dan op de website Energieregio’s Noord-Holland.

Wat is er eerder gedaan?
In 2019 en 2020 hebben veel inwoners meegedacht over wensen, dilemma’s en vraagstukken rondom zonne- en windenergie. Dit participatietraject stond in het teken van 1) wat er mogelijk is voor duurzame energie in Westfriesland en 2) op welke plekken duurzame energieopwekking mogelijk zou zijn (de zogenaamde zoekgebieden). Op basis hiervan is de Regionale Energiestrategie verder uitgewerkt.

Stand van zaken nu: grote enquête over zonne- en windenergie
Na het eerste traject gaan we nu de Regionale Energiestrategie aanscherpen. Dat doen we ook weer op basis van inbreng van inwoners uit Westfriesland: we willen dat zoveel mogelijk inwoners meepraten over duurzame energie en hoe dit vorm krijgt in uw directe leefomgeving. Via een enquête kunt u een reeks vragen over zonne- en windenergie beantwoorden en uw mening delen. Met elkaar krijgen we dan een goed (regionaal) beeld van hoe we duurzame energie kunnen inpassen in de regio.

Vult u ook de enquête in?
Een aantal inwoners heeft per brief een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. Daarnaast kan iedereen de enquête ook invullen met een online toegang. Ga naar de enquêtepagina en doe mee: uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie voor duurzame initiatieven
Bekijk hier op voor welke subsidies u in aanmerking kunt komen. Samen zijn we duurzaam. Thuis en op de zaak.

Laatste nieuws

Inwoner – Ruimte voor de aankondiging van een event of andere belangrijke mededeling.