Allerlei producten worden van A naar B vervoerd. Veel producten die Nederland binnenkomen, bereiken ons per schip. De scheepvaart is echter alleen één van meest vervuilende bedrijfstakken. Indien uw (halffabrikaat)producten van ver komen, kunt u zich de vraag stellen of het mogelijk is om de producten dichterbij huis in te kopen. Kan duurzaamheid waar mogelijk al boven kosten gaan?

Indien (veel van) uw leveranciers dichter bij uw bedrijf gehuisvest zit, hoe duurzaam ziet de logistieke keten er dan uit? Worden producten al op een meer schone manier vervoerd of zijn hier nog verbeterslagen in te maken. Kijk wat er in de keten voor winst te behalen valt.

Vrachtwagen

Eigen werk-werk en woon-werkverkeer
Met het oog op een duurzame, schonere toekomst kan kritisch worden gekeken naar uw eigen wagenpark. En hoe uw medewerkers naar hun werk komen. Denk bijvoorbeeld aan (elektrische) fietsen, voldoende ruimte om fietsen te stallen, oplaadpunten en als de afstand groter is welke andere schonere vervoersmiddelen er mogelijk zijn.

Elektrische fietsen in fietsenstalling

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie voor duurzame initiatieven
Bekijk hier op voor welke subsidies u in aanmerking kunt komen. Samen zijn we duurzaam. Thuis en op de zaak.

Laatste nieuws

Ondernemer – Ruimte voor de aankondiging van een event of andere belangrijke mededeling.