• Onderwerp

  • Categorie

U heeft het initiatief om een zonneweide te gaan ontwikkelen en nu u vraagt zich af of dat kan in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland? Hieronder geven wij antwoord op de huidige stand van zaken in de SED gemeenten.
Beleid zonneweiden

Momenteel wordt in de SED gemeenten nagedacht hoe we omgaan met nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Wilt u hiervan op de hoogte worden gehouden of wilt u zich als potentiële partij kenbaar maken bij de gemeenten? Vult u dan het onderstaande formulier in.
Is er een ontwikkelaar in beeld?
Is er een energiecoöperatie in beeld?
Achtergrond

In heel Nederland wordt gewerkt aan maatregelen om de C02 uitstoot sterk terug te dringen. De afspraken hierover zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. Ook de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland leveren hierin hun bijdrage. Daarnaast hebben de SED gemeenten de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn in Westfriesland. Om dat te bereiken is grootschalige opwek van duurzame elektriciteit nodig. Deze ambitie is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES staan zoekgebieden opgenomen waar de kansen en mogelijkheden voor onder andere zonne-energie nader worden onderzocht. Op dit moment heeft de gemeente nog geen beleid op basis waarvan een zonneweide ontwikkeld kan worden. Dit betekent dat we momenteel geen medewerking kunnen verlenen aan verzoek om een zonneweide te realiseren.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Het plaatsen van zonnepanelen op (agrarische) bedrijfsdaken is een goede combinatie. Met de kracht van de zon kan duurzame (zonne-)energie worden opgewekt. Deze vorm van energie opwekken is de laatste jaren heel populair geworden. Mede doordat zonnepanelen de afgelopen 5 jaar zo’n 25% goedkoper zijn geworden. En de techniek van zonnepanelen wordt steeds beter. Bij bewolkt weer en in de winter wordt steeds meer zonne-energie opgewekt.

Agrariërs kunnen energietransitie versnellen
De provincie Noord Holland ziet een belangrijk rol voor de agrarische sector in het versnellen van de energietransitie. Samen met de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon worden agrarisch ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren. Hiermee wordt bijgedragen aan de energietransitie zonder dat daarvoor landbouwgrond wordt opgeofferd aan zonneparken.

Koburg B.V. in Hoogkarspel
Koburg B.V. in Hoogkarspel

Energiescan laten uitvoeren
Schuren, stallen en bedrijfsgebouwen hebben grote daken en zijn uitermate geschikt om een substantiële hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Agrariërs met plannen voor zonnepanelen op hun vastgoed kunnen een energiescan voor hun bedrijf aanvragen. LTO Noord verzorgt deze energiescans, zodat de ondernemers onafhankelijk advies krijgen over de optimale businesscase voor hun bedrijf. Door LTO Noord kunnen agrarisch ondernemers een bedrijfsscan uitvoeren.

Bedrijven met (grotere) daken
Bedrijven die stappen willen zetten om duurzame energie op te wekken door zonnepanelen op het dak te plaatsen, kunnen gratis en vrijblijvend een daksan laten uitvoeren door Overmorgen. De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben dit adviesbureau in de arm genomen om bedrijven kosteloos te ondersteunen bij de eerste stappen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van uw dak? Vraag dan gratis en vrijblijvend een dakscan aan via www.overmorgen.nl/verzilver-uw-dak-met-zonnepanelen/ en zie welke potentie uw dak heeft. Voor verdere informatie en vragen kunt u contact opnemen via verzilveruwdak@overmorgen.nl. Op de website van RVO staat alle informatie over een SDE subsidie en subsidierondes.

Ronico Hem
Ronico te Hem

Subsidies
Bekijk hier op welke subsidie(s) en regeling(en) gelden voor bedrijven:
Energie-Coöperatie West-Friesland (ECWF)
Sluit aan bij ECWF want samen regelen, geeft energie! De ECWF is een initiatief van de regionale ondernemersverenigingen, dus van en voor ondernemers en werkt zonder winstoogmerk.

Energiebesparing MKB
Op de website van Energiebesparing voor de MKB Maakindustrie staat actuele en objectieve informatie over energiebesparing voor de MKB Maakindustrie. Ga naar ‘Energie besparen’ en laat je inspireren om direct te gaan besparen.
Bij het kenniscentrum InfoMil vind je actuele informatie over milieuregelgeving.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Informatie over subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO ondersteunt je doormiddel van kennis, praktijkverhalen, regelingen, netwerken en tools. Interessante regelingen die te vinden zijn op de site van de RVO zijn:
de Energie-investeringsaftrek (EIA)
de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu- investeringen (Vamil)

Bas Koeten Racing te Westwoud
Bas Koeten Racing B.V. te Westwoud

Enkhuizen
Parkmanagement Enkhuizen heeft de handen ineen geslagen om de bedrijventerreinen Schepenwijk en Krabbersplaat te verduurzamen. In het najaar van 2019 is een groep ondernemers voor het eerst samengekomen. Gekeken wordt welke eerste stappen kunnen worden gezet om het bedrijventerrein energieneutraal te maken. Er wordt begonnen met zonnepanelen op daken en led-verlichting.

Ondernemers die mee willen doen en ook gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Schepenwijk en Krabbersplaat kunnen zich aanmelden via Dirk Verbeek, voorzitter Parkmanagement Enkhuizen, e-mail info@enkhuizenonderneemt.nu.

Bedrijventerrein Schepenwijk
Bedrijventerrein Schepenwijk

Drechterland
Het verduurzamen van bedrijventerrein Zuiderkogge in Hem is voortgekomen uit een bijeenkomst van Businessclub Venhuizen waar ondernemers verder met elkaar in gesprek zijn gegaan over duurzame energie. De ondernemers op en rondom bedrijventerrein zuiderkogge zetten hun eerste stappen, zoals isoleren van bedrijfsgebouwen, led-verlichting het plaatsen van zonnepanelen.

Ondernemers die bij Zuiderkogge gevestigd zijn en willen aansluiten, kunnen zich aanmelden via Energie Combinatie West-Friesland (ECWF), telefoon 0229 714 310 of 06 515 44 963 of e-mail gerard@ecwf.nl.

Bedrijventerrein Zuiderkogge
Bedrijventerrein Zuiderkogge

Verduurzamen bedrijventerreinen
Zit uw bedrijf op een bedrijventerrein en wilt u samen met andere ondernemers stappen zetten om te verduurzamen? U kunt contact met ECWF opnemen die de eerste pioniers kan begeleiden in het zetten van duurzaamheidsstappen.

Bedrijventerrein Westwoud
Bedrijventerrein Westwoud
Bedrijventerrein Zuiderwijzend
Bedrijventerrein Zuiderwijzend (Hoogkarspel)
Bedrijventerrein Grootebroek
Bedrijventerrein Grootebroek

Allerlei producten worden van A naar B vervoerd. Veel producten die Nederland binnenkomen, bereiken ons per schip. De scheepvaart is echter alleen één van meest vervuilende bedrijfstakken. Indien uw (halffabrikaat)producten van ver komen, kunt u zich de vraag stellen of het mogelijk is om de producten dichterbij huis in te kopen. Kan duurzaamheid waar mogelijk al boven kosten gaan?

Indien (veel van) uw leveranciers dichter bij uw bedrijf gehuisvest zit, hoe duurzaam ziet de logistieke keten er dan uit? Worden producten al op een meer schone manier vervoerd of zijn hier nog verbeterslagen in te maken. Kijk wat er in de keten voor winst te behalen valt.

Vrachtwagen

Eigen werk-werk en woon-werkverkeer
Met het oog op een duurzame, schonere toekomst kan kritisch worden gekeken naar uw eigen wagenpark. En hoe uw medewerkers naar hun werk komen. Denk bijvoorbeeld aan (elektrische) fietsen, voldoende ruimte om fietsen te stallen, oplaadpunten en als de afstand groter is welke andere schonere vervoersmiddelen er mogelijk zijn.

Elektrische fietsen in fietsenstalling

Bewuster omgaan met grondstoffen en voor zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot zorgen. Dat is een uitgangspunt bij circulair ondernemen. Het is nodig om onze leefomgeving verder te ontwikkelen naar een schone, groene en gezonde toekomst.

De gemeenten in oostelijk Westfriesland hebben zelf al de eerste stappen gezet in circulair ondernemen. Via het inkoop- en afvalbeleid wordt hier invulling aan gegeven. Het gemeentehuis in Drechterland is zeer energiezuinig, andere gemeentelijke gebouwen worden in de loop der jaren steeds energiezuiniger gemaakt.

Circulair in de regio
Circulair ondernemen is niet langer een manier van ondernemen wat zich verderop afspeelt. Een mooi regionaal voorbeeld werd uitgelicht tijdens het drieluik Duurzaamheid: Enkhuizen heeft het! in januari en februari 2020 in de Dromedaris. Pipelife vertelde hoe zij circulair ondernemen en met het Enkhuizer plastic omgaan.

Bedrijfsafval
Ieder bedrijf heeft groter en kleiner bedrijfsafval. Van bijvoorbeeld grotere (plastic)verpakkingen tot kleine boterhamzakjes of klokhuizen. Dit afval levert nieuwe grondstoffen en energie op. Door afvalmanagement kunnen afvalstromen én het afvalproces in kaart worden gebracht. Dit zorgt vaak voor het voorkomen van afval, optimaal scheiden, efficiënter inzamelen en waar mogelijk hergebruik.

Masterclass
Duurzaam Ondernemend Westfriesland* organiseert de Masterclass Circulair Ondernemen op dinsdag 3 maart 2020. Dit is een vervolg op de ‘Westfriese Week van de Circulaire Economie’ die in mei 2019 werd georganiseerd. Meer informatie en het programma zijn te vinden op www.circulairwf.nl.

* Duurzaam Ondernemend Westfriesland is een samenwerking tussen de Westfriese gemeenten, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Rabobank Westfriesland, Westfriese Bedrijven Groep en Omgevingsdienst NHN.

Subsidie of lening voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies en leningen. Lees of jouw gemeente subsidie of een lening beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.