• Onderwerp

  • Categorie

Aanmelden laatste informatieavond Aardgasvrij wonen

Aanmelden laatste informatieavond Aardgasvrij wonen

De drie samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zetten de komende jaren allerlei stappen om op termijn over te gaan van aardgas naar duurzame energiebronnen. We vinden het daarom belangrijk om inwoners regelmatig te informeren zodat zij mee kunnen denken. Zo ook over de Transitievisie Warmte. Wilt u daar meer over weten? U bent van harte welkom op de laatste digitale informatieavonden op 16 juni. Wat is de Transitievisie Warmte? In

Inwoners worden aangemoedigd tot het nemen van maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptie

Inwoners worden aangemoedigd tot het nemen van maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptie

Met het verspreiden van duizenden bloemzaadbommetjes in 28 gemeentes in Noord-Holland is vandaag de WatZr-campagne van start met verspreiding van duizenden bloemzaadjes in regio Noord-Holland WatZr-campagne gelanceerd. De campagne is een initiatief van Samen blauwgroen: een samenwerking van 28 gemeenten in Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en de provincie Noord-Holland. Het doel is inwoners

Subsidie of lening voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies en leningen. Lees of jouw gemeente subsidie of een lening beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.