Buurtwarmte Enkhuizen

Het burgerinitiatief Buurtwarmte is al enige tijd actief bezig om te onderzoeken hoe ze voor de buurt een warmtenet kunnen aanleggen die gebruik maakt van de Warmte Koude Opslag (WKO) bronnen van het nabij gelegen bollenbedrijf Karel Bolbloemen. De doelstelling van Buurtwarmte past prima in het klimaatakkoord en daarmee in gemeentelijke beleid om naar een aardgasvrije gebouwde omgeving te komen. De gemeente onderhoud dan ook nauwe contacten met Buurtwarmte om te kijken waar hulp nodig is en wat de gemeente kan doen om te ondersteunen. Hier kunt u meer informatie lezen over het initiatief.

De gemeente heeft bijgedragen aan het tot stand komen van een haalbaarheidsstudie. De haalbaarheidsstudie is voor het grootste deel gefinancierd door een subsidie van de provincie NH. Uit de studie blijkt dat het mogelijk is om de WKO bron in te zetten voor het verwarmen van de huizen in het plangebied. Hierbij is wel een aanvullende warmtebron nodig omdat de restwarmte van het bollenbedrijf niet voldoende blijkt. In de studie wordt aangegeven dat het mogelijk lijkt om vanuit nabijgelegen oppervlakte water de benodigde warmte te winnen (aquathermie). Door de keuze van een zeer lage temperatuur warmtenet is het ook mogelijk in de zomer de woonhuizen deels te koelen.

Buurtwarmte is momenteel met het vervolg bezig. De eerste stap is om financiering voor de vervolg activiteiten te verkrijgen. Hiervoor wil men een nieuwe subsidie bij de provincie aanvragen. Deze subsidie kan echter alleen door de gemeente aangevraagd worden. De provincie subsidieert na goedkeuring van de aanvraag 2/3 van het benodigde bedrag. Het is goed mogelijk dat deze subsidie aanvraag binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden. Dit zal zeker het geval zijn wanneer hiervoor subsidie nodig is van de gemeente.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie of lening voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies en leningen. Lees of jouw gemeente subsidie of een lening beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.

Laatste nieuws

Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen

“Een duurzame en slimme woning. Wees voorbereid op de toekomst.”

Klik hier voor meer informatie