Aanmelden laatste informatieavond Aardgasvrij wonen

De drie samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zetten de komende jaren allerlei stappen om op termijn over te gaan van aardgas naar duurzame energiebronnen. We vinden het daarom belangrijk om inwoners regelmatig te informeren zodat zij mee kunnen denken. Zo ook over de Transitievisie Warmte. Wilt u daar meer over weten? U bent van harte welkom op de laatste digitale informatieavonden op 16 juni.

Wat is de Transitievisie Warmte?
In de Transitievisie Warmte wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe en in welke volgorde we het isoleren en aardgasvrij maken van onze woningen aanpakken. Met de Transitievisie Warmte stelt de gemeenteraad ook de meest kansrijke wijken vast. Nadat de Transitievisie Warmte is vastgesteld wordt voor deze wijken een concreet plan opgesteld, het Wijkuitvoeringsplan.

De techniek gaat verder…
De Transitievisie Warmte is een momentopname. De techniek gaat verder en de komende jaren komen er ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden en verbeteringen voor een succesvolle overgang naar schone energie. Daarom wordt de Transitievisie Warmte elke vijf jaar herijkt en geactualiseerd.

Meedenken over aardgasvrij
Om goed met elkaar te kunnen communiceren, maken we op deze avond onder andere gebruik van een (anonieme) interactieve enquête. Het is daarom handig, als dat kan, om een smartphone of tablet bij de hand te hebben. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen.

Samenwerken
Het klimaat en de opwarming van de aarde zijn complexe onderwerpen die ons allemaal aangaan. Daarom hebben de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hun krachten gebundeld en maken gezamenlijk een Transitievisie Warmte. De drie gemeenten hebben het adviesbureau DWA in de arm genomen om een analyse te maken van alle beschikbare data en daarmee in kaart te brengen waar kansen liggen. Samen met de gemeente, is DWA uw gastgever bij de online bijeenkomst.

De informatieavond
De bijeenkomst vervangt de bijeenkomst die eerder gepland was voor Enkhuizen. Deze is door een fout tijdens de verzending van de link niet doorgegaan. Een deel van de informatie is specifiek op Enkhuizen gericht maar de informatie is voor een groot deel gelijk aan de gemeenten Stede Broec en Drechterland en kan dus prima door geïnteresseerden uit deze gemeenten gevolgd worden.

De avond worden digitaal (online) georganiseerd en starten om 19.00 uur. We verwachten rond 20.30 uur af te sluiten.

Aanmelden voor de informatie avond op 16 juni 2021

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn op deze informatieve bijeenkomst? Meldt u zich dan vóór 16 juni aan via de bovenstaande link naar het aanmeldformulier. Uiterlijk op 16juni rond 12 uur ontvangt u een uitnodiging met de link van de bijeenkomst.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Duurzame initiatieven in Westfriesland

Subsidie of lening voor duurzame initiatieven
Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor subsidies en leningen. Lees of jouw gemeente subsidie of een lening beschikbaar heeft gesteld voor duurzame initiatieven.

Laatste nieuws

Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen

“Een duurzame en slimme woning. Wees voorbereid op de toekomst.”

Klik hier voor meer informatie